مطالب مرتبط:

کشف دندان مصنوعی ۴۰۰ ساله در ایتالیا

باستان شناسان هنگام حفاری در توسکانی ایتالیا یک دست دندان مصنوعی قدیمی کشف کردند.

مطالب اخیر