مطالب مرتبط:

وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان

برخی از اعضای مجلس نمایندگان که در نشست عمومی در مورد اوضاع امنیتی کشور بحث می‌ کردند، با بیان این مطلب که بیش از ۱۰۰ تن در ولایت نورستان از طرف نیروهای داعش ربوده شده ‌اند، اظهار داشتند که اضاع امنیتی کشور رو به وخامت می ‌رود.

مطالب اخیر