مطالب مرتبط:

ملت مسلمان افغانستان توطیه نفاق مذهبی را با درایت خنثا خواهند کرد

در بیانیه اما تاکید شده است که ملت مسلمان با هوشیاری و با اعتقاد عمیق دینی توطیه های جنایت کاران را به خوبی درک نموده و با درایت خنثی خواهند ساخت.

مطالب اخیر