مطالب مرتبط:

نگاهی به زندگی‌نامه و کارنامه اعضای کمیسیونهای انتخابات افغانستان

دیروز سه شنبه( دوم قوس/ آذر) محمد اشرف غنی ۷ عضو کمیسیون انتخابات و ۵ عضو کمیسیون شکایت انتخاباتی را بعد از ماه تنش معرفی کرد.

مطالب اخیر