مطالب مرتبط:

داعش نام دیگر پاکستان است

این پرسش، در حال حاضر اهمیت فراوانی دارد که به راستی چرا طالبان پاکستان بیشتر به داعش پیوسته اند؟ و یا چرا مأموریتهای تروریستی داعش در افغانستان را نیز عوامل پاکستانی، انجام می دهند؟

مطالب اخیر