مطالب مرتبط:

چخانسوری: ارگ به ادامۀ گفتگوهای چهار جانبه خوشبین نیست

حکومت افغانستان می گوید، بدون عملی شدن تعهدات از جانب پاکستان، شرکت در نشست های بعدی چهار جانبه مفهومی ندارد هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت، هیچ تعه

مطالب اخیر