مطالب مرتبط:

اشتراک وزیر مالیه در مجلس عمومی مشرانو جرگه

محترم اکلیل حکیمی، وزیر مالیه روز گذشته برای استماع نظریات و پیشنهادات سناتوران محترم، در قسمت بودجه ملی سال ۱۳۹۶ در مجلس عمومی مشرانو…

مطالب اخیر