مطالب مرتبط:

کمیشنران پیشین کمیسیون های انتخاباتی خواهان تامین امنیت جانی شان شدند

محمد اشرف غنی رییس جمهور با کمیشنران پیشین کمیسیون های انتخاباتی دیدار و از کارکردهای آنان قدردانی کرد.

مطالب اخیر