مطالب مرتبط:

ارگ: تا عملی نشدن تعهدات پاکستان مذاکرات صلح آغاز نمی‌شود

ریاست جمهوری افغانستان می گوید، نشست چهارجانبه در مورد مذاکرات صلح با طالبان تا زمانی آغاز شده نمی تواند که تعهدات گذشتۀ پاکستان عملی نشود هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان ب

مطالب اخیر