مطالب مرتبط:

نظری: اولین گروه ۱۰نفری زنان برای عضویت در شورای علما معرفی می شوند

وزارت امور زنان در تلاش است تا گروهی از زنان را به عضویت شورای علمای افغانستان در آورد.

مطالب اخیر