مطالب مرتبط:

اشرف غنی: دولت افغانستان متعهد به جامعه‌ عاری از خشونت علیه زنان است

«محمد اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان با بیان اینکه دولت افغانستان متعهد به جامعه‌ عاری از خشونت علیه زنان است، گفت: خشونت‌ها علیه زنان بر اساس فرهنگ زن‌ستیزی در ادارات دولتی افغانستان صورت می‌گیرد که این فرهنگ قابل تحمل نیست.

مطالب اخیر