مطالب مرتبط:

جلسه مشورتی برای ارتقای ورزش در کمیته ملی المپیک برگزار شد

کمیته ملی المپیک کشور، جلسه مشورتی با حضور مربیان فدارسیون های ورزشی جهت رشد و ارتقای ورزش امروز در کابل برگزار کرد.

مطالب اخیر