مطالب مرتبط:

غنی: از تبعیض و زن ستیزی در ادارات دولتی جلوگیری خواهد شد

رئیس جمهور اشرف غنی اطمینان داد که از تبعیض و زن ستیزی در ادارات دولتی جلوگیری خواهد کرد. محمد اشرف غنی که امروز در کنفرانس منع خشونت علیه زنان در کابل صحبت می کرد گفت، در شماری از ادارا...

مطالب اخیر