مطالب مرتبط:

وهابیت و تروریسم فرقه‌ای

بیشتر مردم افغانستان حنفی‌مذهب‌اند. مذهب حنفی با تصوف، کلام و تشیع مشکل ندارد. مذهب حنفی اهل رای است و از نص‌گرایی پرهیز می‌کند. از آن‌جایی که وهابی‌ها مخالف مذهب حنفی هستند، به هیچ‌وجه در افغانستان صاحب پایگاه اجتماعی نمی‌شوند. مردم افغانستان آن‌قدر با وهابی‌گری به لحاظ فکری فاصله دارند که شماری از حجاج سنی مذهب افغان در مراسم حج، به ملا امام کعبه به دلیل وهابی‌بودن او، اقتدا نمی‌کنند. سفلی‌گری شانس موفقیت در افغانستان ندارد.

مطالب اخیر