مطالب مرتبط:

برداشت حاصلات زعفران برای زنان فرصت کاری ایجاد می‌کند

زعفران قیمت‌ترین ادویه غذا (مصالح دیگ) است که یک کیلوگرام آن میان ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ دالر به فروش می‌رسد و مدت‌هاست که برای دهقانان فقیر افغانستان به عنوان بدیل کوکنار نگریسته می‌شود.

مطالب اخیر