مطالب مرتبط:

غم فراق از دست دادن ستر جنرال سید حسین انوری در کنار دردهای مهاجرت و دوری از وطن، بسیار سخت و دشوار است

جا دارد که، از احساسات پاک و نیک شما در غم از دست دادن قهرمان جهاد و مقاومت قدردانی و سپاسگذاری کنم گرچه انوری بزرگ متعلق به همه ی مردم کشورش بود و راهش پر صلابت و استوار ادامه خواهد داشت

مطالب اخیر