مطالب مرتبط:

رئیس کل بانک مرکزی افغانستان با رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ایران دیدار کرد

«خلیل صدیق» رئیس کل بانک مرکزی افغانستان با «علی دیواندری» رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ایران دیدار و وضعیت روابط بانکی ۲ کشور و چگونگی گسترش آن را بررسی کردند.

مطالب اخیر