مطالب مرتبط:

اتحاد شیعه و سنی در افغانستان نمی‌شکند

آرمان ملی نوشت: هراس افکنان پس از چاشت دیروز بار دیگر دست به جنایت هولناک دیگری زدند؛ ده ها انسان مظلوم و بیگناه که در میان آنان کودکان عزیز خانواده های هموطن ماحضور داشتند قربانی شدند و به‌خاک و خون افتیدند.

مطالب اخیر