مطالب مرتبط:

اتحاديه اروپا، کشور های عضو آن در افغانستان و ناروی از تعیین اعضای جدید نهاد های انتخاباتی استقبال میکنند

اتحاديه اروپا، کشور های عضو آن در افغانستان و ناروی از تعیین اعضای جدید نهاد های انتخاباتی استقبال میکنند. براى خواندن متن کامل گزارش، در اينجا کليک نماييد....

مطالب اخیر