مطالب مرتبط:

"تلک"، جدیدترین کار سلیم شاهین

سلیم شاهین سال‎ها است که در بـخـش فلـم‎سازی در کشور کار می‎کند. او تا کنون فلمهای زیادی ساخته که در میان مردم نیز تا حدودی شناخته شده است.

مطالب اخیر