مطالب مرتبط:

یونما از معرفی اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی استقبال کرد

دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از تعیین کمیشنرهای جدید در کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی استقبال کرده و آنرا یک قدم مهم برای تأمین شفافیت در انتخابات و جلب اعتماد مرد...

مطالب اخیر