مطالب مرتبط:

رییس جمهورغنی نخست وزیر پاکستان را به کابل دعوت کرد

رئیس‌جمهور غنی در گفت‌وگو با شبکه خبری جیو اظهار داشت درهای مذاکره با پاکستان باز است

مطالب اخیر