مطالب مرتبط:

یوناما از گزینش اعضای کمسیون‌های انتخاباتی استقبال کرد

دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما)، از گزینش کمیشنران جدید در کمسیون‌های انتخاباتی استقبال کرد. در خبرنامۀ که از سوی یوناما در کابل پخش شد، آمده که، این اقدام نشان‌دهندۀ گام جدید در بازگرداندن اعتماد مردم به نهادها و روند انتخابات می‌باشد.

مطالب اخیر