مطالب مرتبط:

خلاصه سوانح اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی

اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی امروز طی مراسمی از سوی رئیس جمهور معرفی و حلف وفاداری یاد کردند. در این خبر خوانندگان با اعضای جدید، آشنا خواهند شد.

مطالب اخیر