مطالب مرتبط:

قابلیت شگفت انگیز یک ماده برای نگه داشتن شارژ یک هفته ای موبایل

محققان به تازگی از روشی رونمایی کرده اند که قابلیت شارژ وسایل مختلف از گوشی موبایل تا موتر الکتریکی را دارد، قدرت این شارژ به حدی است که می توان به مدت یک هفته از آن استفاده کرد.

مطالب اخیر