مطالب مرتبط:

طالبان در خواب زمستانی نیست

گزارش ‌ها از ولایت ‌های شمالی افغانستان حاکی از نبرد سنگین میان نیرو‌های دولتی و گروه طالبان است. در تازه‌ ترین مورد از این نبرد‌ها، طالبان بر ولایت سرپل حمله بردند که به گفته منابع حکومتی در این ولایت با شکست سنگین رو به ‌رو شده‌ اند.

مطالب اخیر