مطالب مرتبط:

۷۵ درصد برق افغانستان وارداتی است

پیام آفتاب: رئیس شرکت برق افغانستان موسوم به «برشنا» با ضمن اعلام محرومیت ۶۵ درصد مردم افغانستان از این انرژی، اظهار داشت که ۷۵ درصد برق کشور وارداتی است.

مطالب اخیر