مطالب مرتبط:

استقبال یوناما از گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی

نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان در این خبرنامه تأکید کرده‌است که کمیسیون‌های انتخاباتی مسؤولیت مهم دارند که جدول زمان‌بندی انتخابات را آماده سازند.

مطالب اخیر