مطالب مرتبط:

فراخبر: رییس جمهور فرمان معرفی اعضای نهادهای …

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان در دو فرمان جداگانه اعضای کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی را رسما به معرفی گرفت.

مطالب اخیر