مطالب مرتبط:

کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی معرفی شدند

عضای جدید کمیسیون های انتخاباتی امروز معرفی شدند وسوگند وفاداری یاد کردند. از میان 21 نامزد عضویت برای کمیسیون مستقل انتخابات،نجیب الله احمدزی،عبدالقادر قریشی،وسیمه بادغیسی و ملیحه حسن برای مدت پنج سال،رفیع الله بیدار،معاذالله دولتی و گل آجان عبدالبدیع صیاد برای مدت سه سال به عنوان اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی،و از جمع پانزه نامزد برای عضویت کمیسیون شکایات انتخاباتی، غلام دستگیر هدایت،عبدالبصیر فایز و علی رضا روحانی برای مدت پنج سال،حمیرا حقمل و عبدالعزیر آریایی برای مدت سه سال به عنوان اعضای جدید کمیسیون شکایات انتخاباتی گماشته شدند

مطالب اخیر