مطالب مرتبط:

غنى: اعضاى جديد کميسيونهاى انتخاباتى از طريق پروسه کاملاً شفاف انتخاب شده اند

کابل پژواک،٢ قوس ٩٥): محمد اشرف غنى رييس جمهور کشور، در مراسم تحليف و معرفى اعضاى جديدکميسيونهاى انتخاباتی گفت که اين کميسيونها از هرگونه مداخله به دور مى باشند و تخلفات انتخاباتى، از سوى مراجع قانونی جدى گرفته شده و متخلفين، به عنوان مجرم مورد پيگرد قرار مى گيرند. محمداشرف غن رييس جمهور کشور... read more

مطالب اخیر