مطالب مرتبط:

نخستین دروازه التکرونیکی در شرق کابل به بهره برداری رسید

وزارت ترانسپورت نخستین دروازه الکترونیکی را به هدف جلوگیری از فساد در روند اخذ مالیات گمرکی و تنظیم بهتر حمل و نقل در دروازه شرقی کابل افتتاح کرد.

مطالب اخیر