مطالب مرتبط:

داعش، دولت و شیعیان؛ چه باید کرد؟

اگر دولت نمی تواند امنیت مردم را در برابر داعش، تأمین کند،‌ به مردم اجازه دهد که در قالب یک نیروی مردمی مسلح همسو با دولت، به دفاع از خود بپردازند.

مطالب اخیر