مطالب مرتبط:

٤٢ درصد مردم افغانستان به آب صحى آشاميدنى دسترسى ندارند

کابل(پژواک، ٢ قوس٩٥): کنفرانس سه روزه به هدف بهتر شدن حفظ الصحه، در حالى آغاز يافت که ٤٢ درصد مردم افغانستان، به آب صحى آشاميدنى دسترسى ندارند و ١٩ درصد جهت رفع حاجت از فضای باز استفاده می کنند. در اين «اولين کنفرانس حفظ الصحه در افغانستان»، مسوولان وزارت های احیا و انکشاف دهات، صحت عامه، معارف... read more

مطالب اخیر