مطالب مرتبط:

حکومت باید منابع مالی طالبان را هدف قرار دهد

بی برنامگی و بی‌پروایی حکومت به‌ از بین بردن منابع مالیِ داخلی هراس‌افگنان، میدان‌های نبرد را داغ‌تر ساخته ‌است

مطالب اخیر