مطالب مرتبط:

آموزش درسی داعش به کودکان برای ساقط کردن طیاره های جنگی

تروریست‌های داعشی با شست و شوی فکری کودکان، به آنها کشتار و ساقط کردن جنگنده را آموزش می‌دهند.

مطالب اخیر