مطالب مرتبط:

وزارت مخابرات: بعضی شرکت‌ها سیمکارت‌های غیر قانونی عرضه می‌کنند

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان می‎گوید که برخی از شرکت‎های مخابراتی سیم کارت‎های شان را به گونه قانونی به بازار عرضه نمی‎کنند. مسئولین این وزارت همچنان می‎گوین...

مطالب اخیر