مطالب مرتبط:

حج و اوقاف: اختلافات مذهبی هیچگاهی در افغانستان ایجاد نمی‌شود

وزارت حج و اوقاف می گوید، گروه های افراطی هیچگاهی موفق نخواهند شد تا در افغانستان جنگ مذهبی را به راه بیندازند. در پی حملۀ اخیر بر یک مکان مذهبی شیعیان در کابل که مسئولیت آن را داعش ب...

مطالب اخیر