مطالب مرتبط:

رئیس‌جمهور حملۀ وحشیانه بالای نمازگزاران در مسجد باقرالعلوم را تقبیح کرد

رئیس جمهورکشور، ضمن تأثر عمیق به خاطر این حادثۀ المناک، این عمل نابخشودنی و جنایت بزرگ را کار دشمنان مردم افغانستان عنوان کرده، حمله بالای اماکن…

مطالب اخیر