مطالب مرتبط:

استیضاح حق قانونی ولسی جرگه می باشد!

ولسی جرگه افغانستان می گوید، استیضاح وزیران حق قانونی آنها است و مسئله وزیران استیضاح شده ختم شده است.

مطالب اخیر