مطالب مرتبط:

بازی باخت – باخت پارلمان و دولت در افغانستان

«فرهاد همتی» نوشت: وضعیت کنونی مجلس و دولت وحدت ملی برای هر دو طرف به معنی باخت – باخت محسوب می‌شود، چرا که مجلس افغانستان ماه‌ها با مشکل عدم مشروعیت مواجه بوده است و با توافق دولت به حیات خود ادامه می‌دهد.

مطالب اخیر