مطالب مرتبط:

سیاره عطارد در حال انقباض و کوچک شدن است

دانشمندان با استفاده از تصاویر استریوی سطح عطارد ناسا یک نقشه توپوگرافی با کیفیت ایجاد کردند و توانستند یک دره با نام “دره بزرگ” را کشف کنند.

مطالب اخیر