مطالب مرتبط:

عالمی بلخی خطاب به مهاجران افغانستانی: به خانه بازگردید

عالمی بلخی در جمع صدها نفر از ریش‌سفیدان و نمایندگان مهاجران افغانستانی گفت با وجود تمام سختی‌ها در افغانستان، هیچ جا وطن نمی‌شود به خانه بازگردید

مطالب اخیر