مطالب مرتبط:

جهان نما: وضعیت نگران کننده پناهجویان افغان در یونان

دراین برنامه دربارۀ وضعیت نگران کننده پناهجویان افغان در یونان/ بین ۸ تا ۹ هزار پناهجوی افغان در یونان، بی سرنوشت اند.

مطالب اخیر