مطالب مرتبط:

عزیز: سعی داریم طالبان افغان تا ۳ هفته دیگر به مذاکرات صلح بیایند

مشاور امور بین المللی صدراعظم پاکستان می گوید که اسلام آباد تلاش می کند تا طالبان افغان ظرف سه هفته دیگر حاضر به گفتگوهای صلح شوند سرتاج عزیز این سخن را در مصاحبه با رادی

مطالب اخیر