مطالب مرتبط:

ناتو در بخش نیروهای هوایی مشاورین بیشتر را می‌گمارد

ناتو می گوید که همکاری هایش را با نیروهای هوایی افغان گسترش داده و در نظر دارد تا در بخش نیروهای هوایی مشاورین بیشتری را مؤظف سازد سخنگوی قوت های ناتو مستقر در افغانستان رو

مطالب اخیر