مطالب مرتبط:

درگیری ها در ولسوالی دوآب نورستان جریان دارد

درگیری ها در ولسوالی دوآب ولایت نورستان وارد سومین روزش شده است. بر اساس گزارش ها، جنگ میان نیرو های امنیتی افغان و طالبان مسلح، تا ناوقت دیشب در این ولسوالی ادامه داشته است. جنرا...

مطالب اخیر