مطالب مرتبط:

زلمی خلیلزاد، راه ورود افغان ها به اداره ترامپ

مقاله: نام فرستاده با عکسي بسيار جذاب از او به چاپ ميرسد، زلمي خليلزاد امريکايي افغاني الاصل است که به عنوان سفير ايالات متحده در افغانستان،عراق و سازمان ملل ايفاي وظيفه نموده است. بعد از سقوط طالبان در سال 2001 بسياري از...

مطالب اخیر