مطالب مرتبط:

وزارت داخله از وقوع یک حوزه ششم امنیتی شهر کابل خبر داد.

به قول شاهدان عینی این انفجار در داخل مدرسۀ باقرالعلوم در جریان مراسم مذهبی صورت گرفته است.

مطالب اخیر