مطالب مرتبط:

شهر «دوآب» افغانستان به دست طالبان سقوط کرد

به نقل از «افق»، «حافظ عبدالقیوم» سرپرست ولایت نورستان افغانستان اعلام کرد که گروه طالبان شب گذشته به شهر دوآب این ولایت حمله کردند و این شهر را به کنترل خود درآوردند.

مطالب اخیر